Niet iedereen is zich ervan bewust welke waardevolle spullen ze in huis hebben. Een van de redenen daartoe kan zijn is dat men niet weet hoeveel waarde een spul kan hebben. Pas wanneer het te laat is, gaat men beseffen welke waarde de spullen hadden. Om te voorkomen dat de waarde in het huis verloren gaat, sluiten we daarom een inboedelverzekering af.

Soorten inboedelverzekeringen

De beste manier om inboedel te verzekeren is door een inboedelverzekering af te sluiten.

Een inboedelverzekering is een verzekering voor verplaatsbare waardevolle spullen in huis. Zo zijn er 5 soorten inboedel verzekeringen te onderscheiden die we hieronder kort belichten. Deze zijn:

De brandverzekering

De inboedel brandverzekering dekt schade die kan ontstaan als gevolg van brand, blikseminslag of ontploffing.

Brand/inbraak verzekering

De inboedelverzekering voor brand en inbraak is hetzelfde als de brandverzekering. Alleen komt hier dekking voor schade als gevolg van een inbraak erbij.

Uitgebreide inboedelverzekering

De uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen schade door brand, inbraak of anders. Vergeleken met de brand/inbraak inboedelverzekering, biedt de uitgebreide inboedelverzekering een bredere dekking dan de brand en brand/inbraak inboedelverzekering. De uitgebreide verzekering bied meer dan de inbraak/brand verzekering en minder dan de extra uitgebreide inboedelverzekering en de meest uitgebreide inboedelverzekering.

Extra uitgebreide inboedelverzekering

De extra uitgebreide inboedelverzekering bied dezelfde dekking als de uitgebreide inboedelverzekering maar met een extra dekking voor schade als gevolg van schroeien en smelten, neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt, stroomstoringen etc.

Meest uitgebreide inboedelverzekering

Deze vorm van inboedelverzekering is een allrisk verzekering. Dat wilt zeggen dat deze inboedelverzekering alle mogelijke schade kan vergoeden. Het gaat om schades dieĀ  van buiten uit kunnen komen met uitzondering van aardbevingen, overstromingen, oorlogsgeweld en atoomkernreacties.

Tot slot

Een inboedelverzekering is niet verplicht maar het is wel noodzakelijk. Voor het afsluiten van een inboedelverzekering kunnen we 5 soorten inboedel verzekering onderscheiden nl de brandverzekering, de brand/inbraak verzekering, de uitgebreide inboedelverzekering, de extra uitgebreide inboedelverzekering en de meest uitgebreide inboedelverzekering. Met deze verzekeringsmogelijkheden zijn uw waardevolle spullen beter beveiligd.