Kleine ondernemers dienen met hun bedrijfsvoering wel extra voorzichtig te zijn omdat de marges nu eenmaal veel kleiner zijn. Er wordt vaak ook veel van het eigen kapitaal van de oprichter in het bedrijf gestoken om het draaiende te houden en worden de eerste winsten wel na een hele tijd gemaakt. Het is dus wel extra belangrijk, om geen onnodige risico’s te nemen. Het niet afsluiten van een verzekering is daar wel één van. Besparen op de premie mag dan voor een moment wel voordelig lijken, het zal er heel anders uitzien wanneer er zich een schadegeval zal voordoen.

De “besparing” valt in één klap weg

Tijd dus om als ZZP’er te verzekeren en zal je er versteld over staan, hoe groot de keus is. Verplicht zijn ze ook niet om af te sluiten, maar getuigd het wel van goed ondernemerschap wanneer toch de stap genomen wordt om een verzekering af te sluiten. Of beter gezegd: verzekeringen omdat er een aantal afgesloten kunnen worden. Denk maar aan een ongevallenverzekering die in het geval van letsel aan een personeelslid (maar natuurlijk ook de eigenaar), een vergoeding zal uitkeren en de kosten van de behandeling zal dekken. Maar ook de ongevallenverzekering dient niet uit het oog verloren te worden. Die dekt alle veroorzaakte schade als gevolg van bedrijfswerkzaamheden en wordt er een onderscheidt gemaakt tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Voor beide dient er een aparte verzekering afgesloten te worden.

Voor ZZP’er verzekeren, wordt er altijd gekeken naar het werkgebied waarop het bedrijf actief is. Lang niet alle bedrijven lopen namelijk hetzelfde risico en wordt de premie ook bepaald aan de hand van de omzet. Als ZZP’er is het daarom wel voordelig om zo een verzekering af te sluiten omdat de premie nooit zwaar op het budget zal drukken. In ruil daarvoor krijg je als ZZP’er een ware geruststelling, dat in alle omschreven schadegevallen in de polis, de vergoeding zal plaatsvinden door de verzekeringsmaatschappij.