Een onderzoekje, gedaan door vergelijkingswebsite Goedkoopparkerenschiphol.eu heeft aangetoond dat meer dan 50% van alle ondervraagde Schiphol – parkeerbedrijven, niet beschikt over adequate faciliteiten voor rolstoelgebruikende gasten. Hierbij zijn het vnl. de kleinere bedrijven, waar het ontbreekt aan o.a een aangepaste shuttle bus, toiletten voor minder validen en rolstoelvriendelijke parkeergarages.

Van alle ondervraagden, hebben slechts het Schiphol Smart Parking & Sky – Park aangegeven, over een aangepaste shuttle bus te beschikken. Vermeld moet worden dat de shuttle bussen van de meeste aanbieders wel instaat zijn een ingeklapte rolstoel te vervoeren. Echter ontbreekt het aan een rolstoelinstap of lift. Ongeveer 33%, goed voor een derde van alle aanbieders, heeft verder te kennen gegeven, dat de parkeergarages te gebruiken zijn door minder validen. Ook hier gaat het om de wat grotere bedrijven zoals Schiphol Smart Parking, het van der Valk Hotel Schiphol en de Buitenrand. Opvallend is, dat het vooral de Schiphol hotels zijn, die hun parkeergarage hebben aangepast aan de behoeften van minder validen.

Op de vraag of er een toilet voor minder validen aanwezig is in het gebouw van het bedrijf, geeft slechts een derde van de aanbieders een bevestigend antwoord. Eenzelfde percentage geeft ook te kennen het nodig te vinden dat gasten van te voren melden, indien zij rolstoelgebruikend zijn. Zo kan er beter voorbereid worden. Verder worden aanvullende maatregelen, bestemd voor opvang van rolstoelgebruikers slechts getroffen door bedrijven als Schiphol Smart Parking & het van der Valk Hotel Schiphol.

Overigens zijn alle aanbieders er wel toe bereid om haar rolstoelgebruikende gasten zoveel als mogelijk hulp te bieden, vooral als het gaat om bedrijven waar rolstoelvriendelijke faciliteiten grotendeels ontbreken.  Schiphol Smart Parking komt als beste uit de bus, aangezien de faciliteiten bij dit bedrijf het meest zijn aangepast aan de behoeften van rolstoelgebruikers.

Onderzoeksresultaten

Onze aanbieders werden benaderd met in totaal 5 vragen omtrent de shuttlebus, parkeergarage, sanitaire voorzieningen, reserveringen en aanvullende maatregelen. Na het verwerken van alle antwoorden van aanbieders die daadwerkelijk een reactie hebben gestuurd, zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

  • Ongeveer 50% van de ondervraagde aanbieders geeft aan, niet over een aangepaste shuttle bus te beschikken.

 

  • Vrijwel alle aanbieders die zeggen, niet over een rolstoelgeschikte shuttle bus te beschikken, geven verder aan, dat de mogelijkheid er wel is, een inklapbare rolstoel te vervoeren. In dit geval, zou de gast wel zelfstandig of met hulp, de shuttle bus moeten betreden.

 

  • 22% van de aanbieders, die aangeven wel over een aangepaste shuttle bus te beschikken, zijn opvallend genoeg, grote bedrijven z.a Schiphol Smart Parking & het van der Valk Hotel Schiphol.

 

  • Het zijn vnl. kleine parkeerbedrijven, die geen aangepast vervoer aanbieden.

 

 

  • Slechts een derde van de aanbieders beschikt over een rolstoelvriendelijke garage. Opmerkelijk hierbij is, dat het vnl. Schiphol – hotels zijn, die een aangepaste parkeergarage hebben.

 

  • Van alle aanbieders houdt slechts 33% er rekening mee, dat de sanitaire faciliteiten voor minder validen eveneens aangepast moeten zijn. Bedrijven als Schiphol Smart Parking, Total Care Parking en het van der Valk Hotel Schiphol beschikken wel over een toilet voor minder validen.

 

 

  • Een derde van de aanbieders geeft aan, dat het gewenst is om bij een reservering te vermelden, wanneer het gaat om een rolstoelgebruiker. Men kan dan beter inspelen op de wensen en behoeften van zo een gast.

 

  • Minder dan de helft van alle aanbieders geeft aan, extra maatregelen te treffen voor rolstoelgebruikers.

 

 

  • Overigens hebben vrijwel alle ondervraagden en in het bijzonder zij, die over minder faciliteiten beschikken, te kennen gegeven, dat het personeel altijd bereid is, om waar nodig, hulp te bieden aan rolstoelgebruikers met bijvoorbeeld baggage, incheckken of instappen.

De parkeerbedrijven die hebben meegewerkt aan dit onderzoek zijn Schiphol Smart Parking, Sun Parking, Budget Shuttle, Sky – Park, Good Parking, Total Care Parking, Dutch Parking Service, De Buitenrand & het Van der Valk Hotel Schiphol. Uitgaande van de resultaten, presteert Schiphol Smart Parking het best op het gebied van aanbieden van rolstoelvriendelijke faciliteiten voor haar bezoekers.

Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen over dit onderzoek, neem dan gerust contact met onze medewerker:

Jeanine de Wit

[email protected]

Goedkoopparkerenschiphol.eu, de grootste vergelijkingswebsite van Nederland!