In 2011 begon de gemeente Haarlemmermeer 22 bestuursrechtelijke procedures tegen bedrijven die parkeerplaatsen zonder vergunning aanbieden voor passagiers van Schiphol. Hiervan zijn achttien gewonnen en vier procedures lopen momenteel nog steeds.

Haarlemmermeer houdt een strikt beleid aan om te voorkomen dat er verrommeling en overlast plaats vind. Bovendien wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd. Op boerenerven, oude kassen en braakstuk liggend land zijn deze parkeer aanbieders zonder vergunning actief. Het parkeren op deze plekken staat niet in het bestemmingsplan waardoor de aanbieders aangepakt kunnen worden met bestuursrechtelijke procedures.

Twaalf van de bedrijven hebben al het aanbieden van parkeerplaatsen gestaakt door andere redenen, bijvoorbeeld door een verhuizing of faillissement. Tegen de bedrijven die nog steeds actief zijn wordt bestuursrechtelijk opgetreden en dit zal in de komende jaren niet veranderen.

Er zijn wel een aantal plekken in Haarlemmermeer waar er onder beschreven voorwaarden parkeerplekken voor reizigers zijn toegestaan. De werkwijze en het principe van deze bedrijven zijn exact hetzelfde als de illegale bedrijven. Het grote verschil zit hem in de prijs, de illegale parkeer aanbieders zijn vaak veel goedkoper.

Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article27179775.ece/Succes-in-strijd-tegen-illegaal-parkeren-Schiphol_